csharp

  1. Ferixinder

    Değişken Türleri | C# 😀

    Öncelikle Merhaba Minecraft-Turkiye Forum Üyeleri Bugün Sizlere C# Dilinde Değişken Türlerini Göstereceğim Sayısal Değişkenler Tam Sayı Değişkenler byte ByteSayi = 255; //En küçük sayı birimidir 1 bayt ve 0-255 arası sayılar alabilir. short ShortSayi = 32767; //2 bayt ve -32764 ile 32767...
Üst